kumbaworld
Lletra / Lyrics: Tot queda enrera - Nina
Tot queda enrera
Nina
(New kid in town - Eagles)

Des de dalt del tren obres la finestra
Mires el poble sembla encara ms petit
s massa aviat, a casa tots dormen
I quan es llevin tu ja no sers all

Tot queda enrera
vas a la ciutat
El que et lligava
Tho has tret del davant

All et quedaran els amics de sempre
Rera les persianes els cors amagats
Els carrers estrets, el bar i lesglsia
i el rac on tant el vas estimar

tot queda enrera,
vas a la ciutat
tot el que volies
ho tens al davant

ests tremolant potser tequivoques
per ho vols intentar i tha arribat lhora
plores, saps que ests sola

El tren ha parat tanques la finestra
a la m ladrea que alg et va donar
tot s ple de gent, no pots amb la bossa
per somrius perqu saps amb certesa que mai tornars

Tot queda enrera
vas a la ciutat
el cor et batega, (tan fort)
perqu ara ja saps que mai tornars
ara ets a la ciutat
i saps que mai ms tornars

uuu ....
camines contenta entre el fum...

ara ets a la ciutat
camines contenta entre el fum...

ara ets a la ciutat
camines contenta entre el fum...

entre el fum..

-----------------------------------------------------------

[Re]

Des de dalt del [Re9]tren obres la fi[mim]nes[La]tra[mim][La][Sol]
Mires el [La7]poble sembla encara [Re]ms petit
s massa aviat, a [Re9]casa tots [mim]dor[La]men[mim][La][Sol]
I quan es [la7]llevin tu ja no se[Re]rs all

[Solb][Solb7][Sim]

Tot queda en[Mi]rera [Sim]
vas a la ciu[Mi]tat [Sim]
El que et lli[Mi]gava [mim]
Tho has tret del da[La]vant

[...]

ho tens al davant

[Re][La]
[Sol][La][Re]

[Re4][Re][Re9][Re][La]

ests tremo[La9]lant potser tequi[Re]voques [Re4][Re][Re9][Re] [La]
per ho vols inten[La9]tar i tha arribat l[Sim]hora
[Mi]plores, [mim]saps que ests [La]so[La9]la

[...]

[Sim]

Tot queda en[Mi]rera[Sim]
vas a la ciu[Mi]tat[Sim]
el cor et ba[Mi]tega, (tan fort)[mim]
perqu ara ja [La]saps que mai torna[Re]r...[La]a[La9]aa...[Sol]aaas [La]
ara ets a la ciu[Re]taaa...[La]aa[La9]a...[Sol]aaat[La]
i saps que mai ms torna[Re]r...[La]a[La9]aa...[Sol]aaas [solm]

[Re]uuu ....
[Re9]camines contenta entre el [Sim]fum...

ara ets [Re]a la ciutat
[Re9]camines contenta entre el [Sim]fum...

..

entre el [Re]fum..