kumbaworld
Pensa-te
Giné, Joan Pau
Pensa-te (Mi - Si 7 - La 7 - La - Si )

El diumenge a la tarda
Quan el teu home seŽn va al cafè
Tu fas la fregarada*
Pensa-te*, pensa-te
Pensa-te sense somiar
Pensa a fer el sopar

A la fi de la jornada
Quan lŽhome arriba del cafè
Tenes* el sopar fet
Pensa-te, pensa-te
Pensa-te sense somiar
Pensa a lŽendemà

El dilluns al matí
Apuntar* lŽesmorzar
Una ampolla de vi
Pensa-te, pensa-te
Pensa-te sense somiar
Pensa a fer el dinar

Portar el mainatge a escola
I tornar a fer el llit
Posar al foc la casserola*
Pensa-te, pensa-te
Pensa-te sense somiar
Pensa a fer el sopar

Mes quan seŽn vén la tarda
Je me la prends pour moi*
Je vais à Tupperware
Boire le thé chez des amies à moi
Pensa-te sense somiar
Moi je meŽn fais pas

Fregarada : pila imposant de vaixella, de plats, estris, atuells de taula a rentar.
Apuntar: preparar, aparellar
Casserola : cassola, casset.
Pensa-te : ni pensar-hi!, pots pensar!, i ca !
Tenes: tens
En cursiva : Me lŽagafi per mi, vaig a Tupperware beure el te a ca dŽamigues meues.