kumbaworld
Lletra / Lyrics: Espieu - Gin, Joan Pau
Espieu
Gin, Joan Pau
Espieu (Do - Re m - Sol 7 - Sol)


Espieu* la mar
Espieu la plana
Espieu el sol
Espieu la muntanya
Espieu tenim dues llenges
Una pel dia i una per la nit

Que than fet la mar
Fas carulla trista
Els teus ulls tan blaus
Qui tels trepitja
A lestiu te deixen rebentada
I a lhivern templenen de casots*

Que than fet la plana
Tu tamb te nets vistes
A cpia de desherbants
I de produits ximiques*
Tot just si hi ha un parpallol* que voli
I un llap* que sigui acampat*

Que te fan el sol
Tu (que) sempre riues
Aqueix amor del sou
Veiam lo que en diues
Fas pas hores suplementries
Mes per aix te saben aprofitar


Amb prou diners
Te munten i te baixen*
Than robat la neu
I te roben les vaques
Muntanya sempre sers muntanya
Quan el vent thaur escombrat el pols*


Espiar : mirar
Casot : barraca enmig de les vinyes o dels camps
Produits ximiques : productes qumics (gallicisme)
Parpallol : papallona, papall. Tamb sen diu Parpinyol.
Acampat : se diu dun mainatge, dun ocell o altre animal que ha partit del niu, que ha vingut gran, que ha deixat el cau (agambat)
Te munten i te baixen : Se refereix a lexili laboral Frana endins
El pols : la pols