kumbaworld
Lletra / Lyrics: El xirment - Gin, Joan Pau
El xirment
Gin, Joan Pau
El xirment (Re - Si m - Sol - La 7 - Fa # - Mi - Mi 7 - La - Si m - Mi7)


Homes i dones del departament
Escolteu la histria dun pobre xirment*
Que se nets vistes i se ns sentit
Encara que sigui de fusta i torcit

A sa mare li van tallar el coll
Per aix va crixer un poc foll
I quan va reixer* a se trobar un vestit
Amb una sofrada* el va tenir tot embrotit

Com* se planyia llerpissat* de groc
Amb una asperjada* el van fer blau dun cop
I com portava granets moselluts*
Van fer les veremes pels tallar tots

Quina tristesa del sort malet
Un cop de vent li va robar el vestit
I quan Novembre el va haver despullat
Unes estisores li van tallar el cap

Mil aqu* pel sl a se fer dolent sang
Sus de la rabassa un ull anava plorant
Fins que una tarda una m el va agafar
Per ne fer un fogot* on el va lligar

Tan ficelats* gemegaven un poc
Per ne fer brasa en van encendre un foc
Mes com* el ca havia pres lesmorzar
Encara daqueixa sen va poguer salvar

Vinga a picar i tustar i fer mal
Sus de les costelles del pobre animal
I quan va haver jugat el seu boc*
El van gitar sul bell mig del cam

Un poc ms tard com* passavi per aqu
El vaig trobar sempre al mig del cam
Maixinalment* el vaig prendre amb jo*
Nos vam fer companys i me va contar aix

Homes i dones del departament
Escolteu la histria dun pobre xirment*
Que se nets vistes i se ns sentit
Encara que sigui de fusta i torcitXirment : sarment
Reixer : reeixir
Sofrada : sulfatada, aspersi de sofre
Com : s millor "com que" (gallicisme)
Llerpissar : tacar, sollar
Asperjada : aspersi de sofre sulfatada
Mosellut : molsut
Mil aqu : mi-tel
Fogot : feix de llenya prima (gallicisme)
Ficelar : encordillar (gallicisme)
Com : s millor "com que" (gallicisme)
Boc : tros, aqu de msica
Com : s millor "com que" (gallicisme)
Maixinalment : maquinalment, desme (gallicisme)
Amb jo : caldria "amb mi"