kumbaworld
Lletra / Lyrics: Nina - Gin, Joan Pau
Nina
Gin, Joan Pau
Nina

Nina*
que siguis la vena
o b la meua nina
te faig una can

nina

ets encara fadrina,
dem sers padrina

la vull cantar amb tu
que sigui de tendresa
o que sigui passi

el vent del mn
ss aixecat
i porta lluny el teu ress
fa crrer fulles del passat
i troba una nova can*

nina

que te diguis Cristina, Fatima o Carina
te faig una can

nina

que siguis argentina, indiana o marroquina

la vull cantar amb tu
que sigui de tendresa
o que sigui passi

el vent del mn
ss aixecat
i porta lluny el teu ress
fa crrer bromes sul teulat
i troba una nova can*

nina

tan portes la joguina com la dentela* fina
te faig una can

nina

primera medecina
quina vida assessina
quan menyori de tu


nina

que sigui de tendresa
o que sigui passi

el vent del mn
ss aixecat
i porta lluny el teu ress
fa com el temps, ha canviat
s vella la nova can

ninaNina: a Rossell vol dir infanta i tamb susa per les dones ms grans.
Nova can: potser se refereix al moviment musical catal
Dentela: punta, randa (gallicisme)