kumbaworld
Quan el pare no tÚ pa
Populars i popularitzades dels Pa´sos Catalans
Quan el pare no tÚ pa
la canalla, la canalla,
quan el pare no tÚ pa
la canalla vol menjar.

Ara que el pare no hi Ús
la canalla, la canalla,
ara que el pare no hi Ús
la canalla no vol res.