kumbaworld
Lletra / Lyrics: The ten commandments of love - Marley, Bob
The ten commandments of love
Marley, Bob
(escrit per M. Paul)

One: Thy shall never love another
Two: And stand by me all the while
Three: Take happiness with the heartaches
Four: Go through life wearing a smile

Oh, how happy we will be, if we keep the ten commandments of love,of love
Five: Thou shall always have faith in me, in everything I say and do
Six: Love me, with all your heart and soul, until our life on earth, is through

And how happy we will be, if we keep the ten commandments of love
Love,oh, sweet love, its oh,oh, so grand
You will find since the beginning of time
It has rooted in all the land

Seven: Come to me when Im lonely
Eight: Kiss me when you hold me tight
Nine: Treat me sweet and gentle
Ten: And always do right.

And how happy we will be, if we keep the ten commandments of
Woooo,oooooo, loveEls 10 MANAMENTS DE L’AMOR

1, No has destimar mai ning daltre.
2, i restar sempre prop meu.
3, prendre la felicitat i les penes.
4, travessa la vida amb un somriure.

Oh, com serem felios si seguim els 10 manaments de l’amor.
5, Has de tenir sempre confiana en mi, en tot el que dic i faig.
6, estimam, amb tota lnima i tot el cor, fins que la nostra vida damunt la terra shagi acabat

Oh, com serem felios si seguim els 10 manaments de l’amor, l’amor oh, dol amur, s oh, oh, tan gran,
veurs que den del comen dels temps
ha arrelat arreu del mn.

7, vine cap a mi quan sc sol.
8, fes-me un pet quan mestrenys.
9, tractam amb dolor i gentilesa.
10, sigues sempre just.

Oh, com serem felios si seguim els 10 manaments de l’amor,
uoooo,oooooo, lamor