kumbaworld
Lletra / Lyrics: Arrels - Esquirols
Arrels
Esquirols

DoM ReM FaM DoM
Cal que deixi la meva casa i prengui el bast
ReM FaM DoM
cal que amb una esperana trenqui la tristor
lam mim lam mim
far una cabana de pedra i de fang
FaM DoM SolM
on la terra em doni el seu guany

lam mim
CLAVAR LES MEVES ARRELS
lam mim
CREIXENT DE CARA AL CEL
FaM SolM DoM Mi7M
DONAR FRUIT ABUNDS
lam mim
I LHIVERN EM DESPULLAR
lam mim
DE NEU EM COBRIR
FaM ReM SolM Sol7M
NEU QUE ES FONDR A POC A POC

Desprs de la lluita intensa, vindr el reps
deixar la terra adobada pel meu esfor.
Els fills que em segueixin potser marxaran,
per vagin on vagin, constants

Clavaran les seves arrels
creixent de cara al cel
donaran fruit abunds
i lhivern els despullar
de neu els cobrir
neu que es fondr a poc a poc

Cal que deixi la meva casa i prengui el bast
cal que amb una esperana trenqui la tristor