kumbaworld
Lletra / Lyrics: Soc d'un pas - Brams
Soc d'un pas
Brams
Sc dun pais, que de cert ve dantic.
Que ha passat molt de temps oblidat i oprimit.
Sc dun pais on de la por sen diu seny
Que camina un pas endevant i dos enrera.
Sc dun pais que es desf a poc a poc.
I entre il.lusions i frustacions malda per sortir endavant.

Sc dun pas que poca gent coneix,
que ell mateix es mant annim i indecs.
I li fan mal ens atacs i la hipocresia
daquells que se nomplen la boca parlant,
i tenen un preu per la seva integritat.
Mai he cregut que per ser dun pas,
fos necessari demanar perms.

JO SC DUN PAS, SC DEL MN

Oh, pas meu que malgrat dividit,
spiques destriar de les gents les virtuds.
Que trobis un cam de llibertats, que creixis cap
endins,
que el teu futur sigui crear en comptes de
conquerir.
Que el teu jovent et f aci perdre el teu mal seny
I que portin el teu mal, a dintre les venes.

QUE SIGUIS, UN PAS DEL MN