kumbaworld
Lletra / Lyrics: Amb els anys - Whiskyns
Amb els anys
Whiskyns
Do Fa
Do Mi
Sha de llevar
Fa Sol
tot just quan lalba es desf i cantar.
De bar en bar,
amb la guitarra entre les mans, sha fet gran
Se nha cansat,
dempaitar un somni daurat, i amb els anys,
sha acostumat a compartir amb la soledat,
desenganys

Fa Do Sol Do
Somnis que es desfan pels carrers duna ciutat
Fa Do re-
Dies que ja mai ms tornaran....
re-/Do Sol
Segueix gola avall cantant...

Do Sol la- Sol
Txu, Txu, ru, txu, ru, txu... (x3)
Do Sol Fa Sol
Txu, Txu, ru, txu, ru, txu

Dormint pels bancs,
convertint en noves llars cada indret.
Arrasserat a tres monedes que han deixat
al seu barret

I mentres no arriba lestiu
busca raons per estar viu.
Canta per sortir de la foscor,
la vella can que diu ....

Txu. txu,...