kumbaworld
Lletra / Lyrics: Una escala qualsevol - Ovidi Montllor
Una escala qualsevol
Ovidi Montllor


Com hi ha el fill sense els pares i els pares sense el fill,
i xiques, al cinema, amb les cames obertes
i una m entre les cuixes, i el rosari en famlia,
i hi ha el pe que es mata caent des dun andami
i lhome que fa el pa i hi ha qui porta un metre
per saber el tamany escaient del tat
i com hi ha els tramviaires que treballen la nit
de cap dany i els forats de les piques i hi ha
lascensor amb un llum brut groguenc esperant
mentrestant la portera semborratxa de vi
i pixa per lescala i la filla t por
i el marit est fent-ho amb la dona del metge
i els tramvies terribles amb lenrenou dels ferros
i el metge que es dedica a trencar les anous
mentrestant la portera va pixant per lescala
i trucant a les portes amb un colp de mamella
i el fill de la de larpa que sha mort fa tres dies
plora i plora i encn un ciri i posa el ciri
i lampolla de vi i contempla la Loren
i llavors la sussa crida pel passads
i el cos la segueix brandant el canelobre
i la xica que es gita ms aviat que mai
i un fred com una m li puja per les cuixes
i hi ha un instant que pensa que t el cul ms petit
i els vens que shan mort els dos intoxicats
laltre dia i la mare i la filla no tenen
ganes de menjar res i ploren com les rates
i el cos i la sussa que dormen brutalment
i el canelobre encs i el cobertor encs
les cortines enceses i tot el pis encs
els nobles cavallers enterrats en els claustres
mentrestant la portera pixa pels escalons
i el marit no pot ms i la dona del metge
sen va i agafa el metge i li diu fill de puta
i sel fica entre cames i tot es pega foc
i la nena que plora sola a la porteria
i les inscripcions obscenes del comuns
i el crani rebotant per tots els escalons.