kumbaworld
Lletra / Lyrics: Bells ulls - Populars i popularitzades dels Pasos Catalans
Bells ulls
Populars i popularitzades dels Pasos Catalans
Bells ulls, bells ulls
den que fa que us admiro
he perdut la pau del cor

(Cnon)