kumbaworld
Lletra / Lyrics: Sant Josep i la Mare de Du - Nadales
Sant Josep i la Mare de Du
Nadales
Sant Josep i la Mare de Du
feren companyia bona;
partiren de Natzaret
matinet a la bon hora.

Dom, doromdom,
la Mare canta i el Fillet dorm.

Fan a peu tot el cam,
reposant-hi alguna estona;
quan arriben a Betlem
ja tothom tanca la porta.

No han trobat posada enlloc
perqu els veien massa pobres;
se'n van a un barraconet
fet de jonc i fet de boga.

Sant Josep va a cercar foc
pels voltants d'all i no en troba;
mentre ell s a cerca foc,
Jess neix dintre la cova.

En tornar de cerca foc
Sant Josep l'Infant adora
i ell que s, es posa a cantar
amb la veu molt tremolosa.

La Mare de Du li diu:
- Vs, Josep, heu tornat jove!
- Ai, Maria, m'ho fa fer
vostre fill que m'enamora.

Resplendent s com un sol
i brillant com una aurora;
s petit i s eixerit
i flairs com una rosa.