kumbaworld
Lletra / Lyrics: El dimoni escuat - Nadales
El dimoni escuat
Nadales
All sota una penya
s nat un Jesuset;
nuet, nuet,
que s fill de Mare Verge
i est mig mort de fred;
nuet, nuet,
i est mig mort de fred.

El bon Josep li deia:
- Jess que esteu fredet;
pobret, pobret;
La Verge responia:
- Per falta d'abriguet;
pobret, pobret,
per falta d'abriguet!

Pastors hi arribaren
all a la mitja nit;
catric, catric,
veient que tots hi anaven
del gran fins el ms xic;
catric, catric,
del gran fins el ms xic.

A prop d'all passava
un dimoni escuat;
patrip, patrap,
sentint tanta gatzara
a dintre s'ha ficat;
patrip, patrap,
a dintre s'ha ficat.

Els pastorets en veure'l
se li tiren al damunt;
patim, patum,
i tantes n'hi mesuren
que el deixen mig difunt;
patim, patum,
que el deixen mig difunt.