kumbaworld
Lletra / Lyrics: Els tres tambors - Populars i popularitzades dels Pasos Catalans
Els tres tambors
Populars i popularitzades dels Pasos Catalans

Si n'eren tres tambors
que venien de la guerra
i el ms petit de tots
porta un ram de rosetes.
Ram, ram, rataplam,
porta un ram de rosetes.

La filla del bon rei
ha sortit en finestra:
Tambor, el bon tambor;
si em vols dar una roseta?
Ram, ram... si em vols...

Donzella, qui l'haur
ser l'esposa meva:
No us donar el ram
que a vs no us pugui prendre.
Ram, ram... que a vs...

M'haveu de demanar
al pare i al mare
Si el s vos volen dar
per mi res no es pot perdre.
Ram, ram,... per mi