kumbaworld
Lletra / Lyrics: Som els cavallers - Populars i popularitzades dels Pasos Catalans
Som els cavallers
Populars i popularitzades dels Pasos Catalans
Som som som
som els cavallers llers llers
i el que no digui res
no t dret a carmanyola
i el que no digui res
no t dret alar el porr.
Atenci cavallers:
la m dreta entra en acciooo.

Som som som
som els cavallers llers llers
i el que no digui res
no t dret a carmanyola
i el que no digui res
no t dret alar el porr.
Atenci cavallers:
la m esquerra entra en acciooo.

Som som som
som els cavallers llers llers
i el que no digui res
no t dret a carmanyola
i el que no digui res
no t dret alar el porr.
Atenci cavallers:
el peu dret entra en acciooo.

Som som som
som els cavallers llers llers
i el que no digui res
no t dret a carmanyola
i el que no digui res
no t dret alar el porr.
Atenci cavallers:
el peu esquerra entra en acciooo.