kumbaworld
Cargol treu banya
Populars i popularitzades dels Paďsos Catalans
Cargol treu banya
puja la muntanya,
cargol treu vi
puja al muntanyí.

Cargol treu banya
puja la muntanya,
cargol bover
jo també vindré.