kumbaworld
Lletra / Lyrics: La coqueta de sucre - Infantil
La coqueta de sucre
Infantil
Qui la ballar, la coqueta de sucre,
qui la ballar cinc sous haur.

Jo la ballar, la coqueta de sucre,
jo la ballar i cinc sous haure.

Balli-la vost, senyora Marieta,
balli-la vost que balla b.

Jo la'n vull ballar, la coqueta de sucre,
jo la'n vull ballar, que en s ballar