kumbaworld
Lletra / Lyrics: 1939 - Obrint pas
1939
Obrint pas
Als nostres avis i vies

Em vas contar com els mataren
a les presons doblit i horror
amb lesperana afusellada
escrita en llgrimes de foc.

Vas marxar en llargues columnes
pels camins de fred i dolor;
cames i cors plens de ferides
aquell mil nou-cents trenta-nou.

Renaix la memria.
Renaix la conscincia.
Renaix lesperana.
Renaix la victria.

Em vas parlar del llarg exili
a les presons del teu record
amb lenyorana derrotada
escrita en llgrimes de foc.

Vas tornar amb cara envellida,
sense renncies ni remors,
amb la ferida en la mirada
daquell mil nou-cents trenta-nou.

Renaix la memria.
Renaix la conscincia.
Renaix lesperana.
Renaix la victria.