kumbaworld
Lletra / Lyrics: Cal que neixin flors a cada instant - Llach, Lluis
Cal que neixin flors a cada instant
Llach, Lluis
Fe no s esperar,
fe no s somniar.
Fe s penosa lluita per l'avui i pel dem.
Fe s un cop de fal,
fe s donar la m.
La fe no s viure d'un record passat.

No esperem el blat
sense haver sembrat,
no esperem que l'arbre doni fruits sense podar-lo,
l'hem de treballar,
l'hem d'anar regant,
encara que l'osada ens faci mal.

No somniem passats
que el vent s'ha emportat.
Una flor d'avui es marceix just a l'endem.
Cal que neixin flors a cada instant.

Fe no s esperar,
fe no s somniar.
Fe s penosa lluita per l'avui i pel dem.
Fe s un cop de fal,
fe s donar la m.
La fe no s viure d'un record passat.

Enterrem la nit,
enterrem la por.
Apartem els nvols que ens amaguen la claror.
Hem de veure-hi clar,
el cam s llarg
i ja no tenim temps d'equivocar-nos.

Cal anar endavant
sense perdre el pas.
Cal regar la terra amb la suor del dur treball.
Cal que neixin flors a cada instant.

-------------------------------------------------------------

[Sol]
Fe no s esperar,
fe no s somniar.
Fe s penosa lluita per l'a[Re]vui i pel dem.
Fe s un cop de fal,
[Sol]fe s donar la m.
La [Do]fe no s viure [Re]d'un record pa[Sol]ssat.

No esperem el blat
sense haver sembrat,
no esperem que l'arbre doni [Re]fruits sense podar-lo,
l'hem de treballar,
[Sol]l'hem d'anar regant,
en[Do]cara que l'o[Re]sada ens faci [Sol]mal.

[Do]No somniem passats
que el vent s'ha emportat.
Una flor d'a[Re]vui es marceix [Sol]just a l'endem.
[Re]Cal que neixin flors a cada ins[Sol]tant.

Fe no s...

Enterrem la nit,
enterrem la por.
Apartem els nvols que ens a[Re]maguen la claror.
Hem de veure-hi clar,
[Sol]el cam s llarg
i [Do]ja no tenim [Re]temps d'equivo[Sol]car-nos.

[Do]Cal anar endavant
sense perdre el pas.
Cal regar la [Re]terra amb la su[Sol]or del dur treball.
[Re]Cal que neixin flors a cada ins[Sol]tant.
[Re]Cal que neixin flors a cada ins[Sol]tant.