kumbaworld
Lletra / Lyrics: 15 juliol 1099 - Sangtrat
15 juliol 1099
Sangtrat
#------------------------------------------------------------------------------------#
#Aquest fitxer s fruit del treball del seu autor i representa la seva interpretaci #
#de la can. Noms podeu usar aquest fitxer per estudi o recerca. #
#------------------------------------------------------------------------------------#


----

SANGTRAT: 15 juliol 1099 (4:55)
Pista 6 de 'Noctambulus' (1996)
----
Transcrita per Pau Canal i Oliver (p___a__u@hotmail.com) (Barcelona)
Afinaci guitarra: 5a corda (La) a 440 Hz (Afinaci normal)

----

La can (potser la millor can del rock dur catal) fa aix:


Riff d'introducci A

Riff d'introducci B (amb frases d'una segona guitarra)

Ritme A (2 cops sense lletra)

Ritme A:
Cinc del mat, canta'l gall,
li respon el tro
de mil veus cridant, sense por.
Van corrent pel cam,
sobre mil cavalls
sense veure res.

Tornada:
Tenen un dest - sn creuats
Lluiten per l'honor.
Matar o morir - sn creuats
Morir amb honor

Riff d'introducci A

Ritme A
Toquen les sis del mat,
15 de juliol,
mil noranta-nou,
l'hombra ja s'ha fos.
La llum i el dest
s'han donat la m
mentre creix el bram

Tornada:
Tenen un dest - sn creuats
Lluiten per l'honor.
Matar o morir - sn creuats
Morir amb honor

Pont:
Digue'm per qui,
digue'm per qu,
en nom de qui,
en nom de qu.

Solo sobre Ritme A (4 cops)
[crec que una pentatnica major de Do va prou b]

Pont:
Digue'm per qui,
digue'm per qu,
en nom de qui,
en nom de qu.

Ritme A (sense baix, 1 cop)

Ritme A (1 cop, amb una frase de baix)

Ritme A:
Callen les veus, mor el crit,
el silenci s viu
dintre dels seus cors,
tots ells l'han sentit.
Quin dolor dins del pit,
crema com el foc
quan forja l'acer.

Tornada (dues vegades):
Tenen un dest - sn creuats
Lluiten per l'honor.
Matar o morir - sn creuats
Morir amb honor

CodaRiff d'introducci A
La5 Do Sol Do Sol La5 Do Sol Sol Sol La5 Do Sol Do Sol La5 Do Sol Do Sol
e:---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
B:---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
G:-2---2-----5-4---5-4-|-2---2-----5-4---4---4-|-2---2-----5-4---5-4-|-2---2-----5-4---5---4-|
D:-2---2-----5-5---5-5-|-2---2-----5-5---5---5-|-2---2-----5-5---5-5-|-2---2-----5-5---5---5-|
A:-0-0-----0-----0-----|-0-0-----0-----0---0---|-0-0-----0-----0-----|-0-0-----0-----0---0---|
E:---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|

Riff d'introducci B
La5 Do Sol Do Sol La5 Do Sol Sol Sol La5 Do Sol Do Sol La5 Do Sol Do Fa5(a 5a)
e:---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----|
B:---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----|
G:-2---2-----5-4---5-4-|-2---2-----5-4---4---4-|-2---2-----5-4---5-4-|-2---2-----5-4---5-|-10-|
D:-2---2-----5-5---5-5-|-2---2-----5-5---5---5-|-2---2-----5-5---5-5-|-2---2-----5-5---5-|-10-|
A:-0-0-----0-----0-----|-0-0-----0-----0---0---|-0-0-----0-----0-----|-0-0-----0-----0---|--8-|
E:---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----|


Estrofa
lam Fa Sol Do Sol
e:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| repetiu-ho
G:-2-----2-----2---|-2-----2-----2---|-4-----4-----4---|-5-----4-----4---| tants cops
D:---2-2---2-2---2-|---3-3---3-3---3-|---5-5---5-5---5-|---5-5---5-5---5-| com calgui
A:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Tornada
Do Fa Sol
e:-----------------|-----------------|-----------------|
B:----5------------|----1------------|----3------------| repetiu-ho
G:---5-------------|---2-------------|---4-------------| tant cops
D:--5--------------|--3--------------|--5--------------| com calgui
A:-3---------------|-3---------------|-5---------------| (crec que en
E:-----------------|-----------------|-----------------| sn quatre)

Pont
La5/ La5/ Fa5 La5/ La5/ Fa5 La5/ La5/ Fa5 La5/ La5/ Fa5
e:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D:-7-/---7-/---3---|-7-/---7-/---3---|-7-/---7-/---3---|-7-/---7-/---3---|
A:-7-/---7-/---3---|-7-/---7-/---3---|-7-/---7-/---3---|-7-/---7-/---3---|
E:-5-/---5-/---1---|-5-/---5-/---1---|-5-/---5-/---1---|-5-/---5-/---1---|

Coda
La5
e:-----------------|
B:-----------------|
G:-----------------|
D:-7-7-7-----7-7-7-|
A:-7-7-7-----7-7-7-|
E:-5-5-5-----5-5-5-|