kumbaworld
Lletra / Lyrics: Guerra - Sopa de cabra
Guerra
Sopa de cabra
Fins que la filosofia
deixi de ser una raa superior a les altres
hi haura guerra!

Fins que no hi hagi per mes temps
ciutadans de primera i de segona classe
hi haura guerra!

Fins que el color de la pell dun home
sigui tan important com el color dels seus ulls
hi haura guerra!

Fins que els drets humans basics
siguin garantits per tothom sense discriminacions
hi haura guerra!

I fins aquest dia
el somni de la pau final
i el mon i la humanitat
estarem atrapats per la moralitat
continuarem vivint dil.lusions que perseguirem
pero no aconseguirem
i arreu hi haura guerra!

Fins que linnoble i infeli regim
que destrossa als germans dAngola
de Sudafrica, dels paisos oprimits
sigui destruit, totalment aniquilat
arreu hi haura guerra!

Guerra a lest!
Guerra a loest!
Guerra al nord!
Guerra al sud!
Arreu hi haura guerra!

Alguns guanyen!
Alguns perden!
Molts moren!
No val la pena!

Pero arreu hi haura guerra!
Arreu hi haura guerra!...