kumbaworld
Lletra / Lyrics: Puzka - fermn muguruza
Puzka
fermn muguruza
Datoz eta badoaz
Haizerauntsiak
Haizerauntsiak
Datoz eta badoaz

Puzka ...
Honduras, Mexico
Puzka ...
Nikaragua, El Salvador
Puzka ...
Belice, Guatemala
Puzka ...
Kanpora zirimolak

Joan da jada Mitch hurakana
Beste kalera pasatu omen da
Joan da jada Mitch hurakana
Irentsi egin du itsasoak

Baina bada beste
hurakan mota bat
Gosez ez denean
hiltzen duena balaz
Somoza hurakana, ezarpena !
Movil Oil Special, ezarpena !
United Fruit Company
Ezarpena !
Nazioarteko Moneta Fondoa
Marines USA
Bank of AmeriKKKa
DAubuisson, Eisenhower
Prentsa Batua
(Ebatsi egiten dute
ere informazioa)
General Electric,
Banku Mundiala
Edo gezurrezko
kanpoko zorrak

Haizerauntsiak
Datoz eta badoaz

Puzka ...
Costa Rica, Panama
Puzka ...
Ertamerika osoa
Puzka ...
Belice, Guatemala
Puzka ...
Kanpora zirimolak
---------------------------
traducci al castell
---------------------------
Soplando
Vienen y se van
los huracanes
Los huracanes
vienen y se van

Soplando
Honduras, Mexico
Soplando
Nicaragua, El Salvador
Soplando
Belice, Guatemala
Soplando
Ahuyentamos los huracanes

El huracn Mitch
ya se ha marchado
Ha debido trasladarse
a otra calle
El huracn Mitch
ya se ha marchado
Se lo ha debido
de tragar el mar

Pero hay otro tipo
de huracn,
Ese que cuando
no mata de hambre,
Mata de bala

El huracn Somoza,
Imposicin !
Movil Oil Special,
Imposic in !
United Fruit Company
Imposicin !
El Fondo de Moneda
Internacional
Marines USA
Banco de AmeriKKKa
DAubuisson, Eisenhower
United Press,
(Tambin usurpan
la informacin)
General Electric,
Banco Mundial
O el engao de las
deudas externas

Los huracanes
Vienen y se van

Soplando
Costa Rica, Panama
Soplando
Toda Centroamrica
Soplando
Belice, Guatemala
Soplando
Ahuyentamos los huracanes