kumbaworld
Lletra / Lyrics: No ho diguis a ning - Esquirols
No ho diguis a ning
Esquirols
- Jo he vist el rei tot nu,
no puc parlar-ne,
per he vist el rei, segur!
- Has vist el rei tot nu?
- I mha semblat robust,
s un home com jo,
s un home com tu.

- Pssst! No ho diguis a ning

- Jo he vist com menja el rei,
no puc parlar-ne,
per ben cert que era ell.
- Has vist el rei menjant?
- I mha semblat com,
puix menjava amb les mans
com hi mengem jo i tu.

- Pssst! No ho diguis a ning

- Jo he vist el rei dansar,
no puc parlar-ne.
Mobliguen a callar.
- Has vist el rei dansant?
- I mha semblat obts,
se sol entrebancar
com tentrebanques tu.

- Pssst! No ho diguis a ning

- Jo he vist com canta el rei,
no puc parlar-ne,
pot anar-mhi la pell.
- Has vist el rei cantant?
- I mha semblat babau,
puix canta, perdoneu,
amb molta mala veu

- Pssst! A ning no ho digueu


Hem vist com seu el rei,
no cal parlar-ne,
puix tots seiem com ell.
Hem vist el rei com seu
i ens ha semblat banal:
sobre el seu cul sasseu
i s com tothom, cregueu.

- Psssst A ning no ho digueu!