kumbaworld
Cada dia
La gossa sorda
Un amic és malferit a la vora d’un carrer
Una bala de goma ha trencat el seu turmell.
Han vingut per vingut per dir-li que ja ho tens bé
Que tot ho són les urnes i a partir d’ací
Ja no tens drets.

Cada dia, cada dia tena ahí la policia
servents emmurallats del rčgim
que rebenten a porrades les immences minories
I cada dia, cada dia.

Cada dia, cada dia tens ahí la policía
refrescant la memňria de la pseudodemocrŕcia,
l’urna de cristall i la mentida,
sang sobre la sang sobre la minoria.

Anem cap a comissaria i veurŕs quina alegria,
Encara que tu no vulgues.
Anem t’ensenyarem a respectar la majoria i veurŕs,
Veurŕs com cada dia.

Cada dia, cada dia tena ahí la policia
servents emmurallats del rčgim
que no gasten les paraules i es preparen pels nous dies
buscant les estratčgies, esborrant-te dia a dia.
Trencant la convivčncia
utilitzant si cal armes de foc.

Barcelona, Goteborg i ciutats de tot el món
capten la freqüčncia antiglobalització
Gčnova no oblida policia assassina
i des de Pego ben fort:

Continuem lluitant contra tota repressió
Canalització positiva de la rŕbia
els ulls ben oberts i el cabet a la faena
que es crema el consens es crema,
i es crema el consens.

Continuem lluitant...