kumbaworld
Canšˇ del llaurador
Ovidi Montllor
Tant com estime la terra, ai mare!
i no vull ser llaurador, ai mare!
Jo no vull ser llaurador.

Si no hem compren un tractor, ai mare!
que les xiquetes del poble, ai mare!
no em volen veure amb la mula.

No vull fer verema a Franša, ai mare!
Jo vull treballar ma terra, ai mare!
Jo vull treballar ma terra.

I si no marxe no em case, ai mare!
que les xiquetes fadrines, ai mare!
no volen xicots amb mula.

No et puc pas donar la culpa, ai mare!
tu pels fills vols lo millor, ai mare!
tu pels fills vols lo millor.

Qui Ús que obliga el llaurador, ai mare!
a deixar sa mare terra, ai mare!
per ell mil malediccions.