kumbaworld
Lletra / Lyrics: Veles e vents - Raimon
Veles e vents
Raimon
Ausis March

Veles e vents han mos desigs complir
facent camins dubtosos per la mar.
Mestre i ponent contra d'ells veig armar:
xaloc, llevant, los deuen subvenir,
ab llurs amics lo grec e lo migjorn,
fent humils precs al vent tremuntanal
que en son bufar los sia parcial
e que tots cinc complesquen mon retorn.

Bullir el mar com la cassola en forn,
mudant color e l'estat natural,
e mostrar voler tota res mal
que sobre si atur un punt al jorn.
Grans e pocs peixs a recors correran
e cercaran amagatalls secrets:
fugint al mar, on sn nodrits e fets,
per gran remei en terra eixiran.

. . . . . . . . . .

Amor, de vos, jo en sent ms que no en s,
de qu la part pitjor me'n romandr,
e de vs sap lo qui sens vs est:
a joc de daus vos acomparar.

Jo tem la mort per no ser-nos absent,
perqu amor, per mort, s a nul.lat;
mas jo no creu que mon voler sobrats
pusca esser per tal departiment.
Jo s gels de vostre escs voler,
que, jo morint, no meta mi en bolit.
Sol est pesnsar me tol del mn delit,
car, nos vivint, no creu se pusca fer:

aprs ma mort, d'amar perdau poder,
e sia tost en ira convertit.
E, jo forat d'aquest mn ser eixit,
tot lo meu mal ser vs no veer.

. . . . . . . . . .

Amor, de vs jo en sent ms que no en s,
de qu la part pitjor me'n romandr,
e de vs sap lo qui sens vs est:
a joc de daus vos acomparar