kumbaworld
Lletra / Lyrics: Patxanga - Antnia Font
Patxanga
Antnia Font
Patxanga, que jo vull noms patxanga total,
que tengui alegria es que no tengui pa.
Patxanga, sa vida s noms patxanga integral,
que no sequivoquin es msics de jazz.

Patxanga per tu, patxanga per tots,
me cag en saltura daquests escalons.
Hi ha dies que si, hi ha segles que no,
es metge des ossos s un impostor.

Patxanga, que jo vull noms patxanga total,
que el mn sigui sempre des aficionats.
Patxanga, sa vida s noms patxanga integral,
per noltros melons i pes altres sa fam.

Problemes a mils, i cap soluci,
me cag en sa lluna i betua amb el mn.
Hi ha casos que si, hi ha crisis que no,
aquesta hipoteca no s una can.

Patxanga, que jo vull noms patxanga total,
que ballin es eters i es homosexuals.
Patxanga, sa vida s noms patxanga integral,
se grues se giren quan passes davant.

Hi ha peixes que si, hi ha melicotons,
ses mares se graven tots es culebrons.
Hi ha salpes que si, hi ha congres que no,
es videos domstics sn pelliculons.

Patxanga, que jo vull noms patxanga total,
samor sigui lliure entre es socis impars.
Patxanga, sa vida s noms patxanga integral,
xerram de farina, qui ho ha reparat?

Poemes que si, prestatges de pols,
es llibres sesborren que ja ho saben tot.
Hi ha tpies que s, parets i mirs,
ses meves barreres no sn res seris.