kumbaworld
Un bon pagès
Infantil
Un bon pagès, en fa de cos
s´eixuga el cul, amb un terrós

El terrós era mullat
i tot el cul empastifat