kumbaworld
Lletra / Lyrics: La porquerola - Nou Romancer
La porquerola
Nou Romancer
El Rei nha fetes fer crides, que crides nha fetes fer
que tots los ms galants homes a la guerra els ha mester.

Jo que tenc la muller jove, a qui la deixar?
La deixar a ca ma mare, que lam guardar molt b.
Ves-ten, mon fill, a la guerra com pertoca a cavaller.
Ves-ten, ves-ten descansat, que molt b lat guardar.

Al cap de les set setmanes, porquerola la va fer.
I, del cap de los set anys, veu venir un cavaller.

Du vos guard, la porquerola. Que mantenga el cavaller.
Voleu dir-me, porquerola, quin hostal hi ha vinent?
A casa la mia sogra trobareu tot lo mester.
Du vos guard, bona hostalera. Du mantenga el cavaller.
No em direu, hostalera, quin sopar anit trobar?
Tenc capons i tenc gallines, que s sopar de cavallers.
Voleu dir-me, hostalera, anit amb qui jaur?
No jaurs amb la meva filla, que no la hi comportar;
jaurs amb la porquerola, que s ms bona de ginyer.
Porquerola, porquerola, vols dormir amb el cavaller?
Si Don Joan vos sentia, vos en guardareu b.
Set anys fa que no tenc home, anit tampoc no en tendr.

Lagaf per la m blanca i a la cambra la dugu.
Ja que no mhas conegut, ara jo em descobrir.
Catalina, Catalina, tu nets la meva muller!
La porquerola en sos braos tan alegre romangu.

A on sn les robes bones que tu tenies primer?
Vostra mare les mha preses, vostra germana les t.
Aixecat, dona bellaca, que dorms amb un foraster!
Que saixec la vostra filla, que jo jec amb ma muller!

Si no fssiu mare mia, de vs faria un cendrer,
i la cendra ventaria en el puig ms alt que s.