kumbaworld
Lletra / Lyrics: La sal - Nou Romancer
La sal
Nou Romancer
La carta que menviares
avui lhe llanat al foc
i un aroma de tristesa
per tot laire sha escampat
com les llgrimes aquelles
que salaren tot el mar.

Un canari a la finestra
ens despertava pel mat:
era el gust de les besades,
la calentor del teu pit.
I els cabells com teranyines
que enredaven els meus dits.

Ballarem la lluna boja.
Mentre, ens romprem els vestits.
Amb la mar com a companya
lladrarem a lhoritz
i ens riurem dels dies agres.
S, serem ben lluny de tot.

I amb lhivern a la finestra
un dia dir el teu nom...
Veur el Sol i les estrelles
i les aiges del teu port.
Per no voldr engatar-me
del record de tant amor.