kumbaworld
Lletra / Lyrics: Sc dun Pas - Brams
Sc dun Pas
Brams
ltim concert (Orquestra de la Patum) : Re/Mi/Sol/Mi/Sol (3) Re/Mi/Sol

Sol Do
Sc dun pas que de cert v dantic,
Sol Do
que ha passat molt de temps oblidat i oprimit.


Mim Do
Sc dun pas on de la por sen diu seny,
Sol Re
que camina un pas endavant i dos enrera.


Sim Do
Sc dun pas que es desf poc a poc
Mim Re
i entre illusions i frustracions malda per sortir endavant. Re/Mi/Sol/Mi/Sol (3) Re/Mi/Sol


Sol Do
Sc dun pas que poca gent coneix,
Sol Do
que ell mateix es mant annim i indecs

Mim Do
i li fan mal els atacs i la hipocresia
Sol
daquells que se nomplen la boca parlant
Re
i tenen un preu per a la seva integritat.

Sim Do
Mai he cregut que per a ser dun pas
Mim Re
fos necessari demanar perms.


Sol Do
JO SC DUN PAS, SC DEL MN
Re Mi Sol Mi Sol

Sol Do
Oh, pas meu que malgrat dividit
Sol Do
spigues destriar de les gents les virtuds,

Mim Do
que trobis un cam de llibertats, que creixis cap endins,
Sol Do
que el teu futur sigui crear en comptes de conquerir,


Sim Do
que el teu jovent et faci perdre aquest mal seny
Mim Re
i que portin el teu mar a dintre les venes.


Sol Do
QUE SIGUIS UN PAS DEL MN


Re/Mi/Sol/Mi/Sol (3) Re/Mi/Sol