kumbaworld
Lletra / Lyrics: Indesinenter - Raimon
Indesinenter
Raimon
Composici: Salvador Espriu - Raimon

Nosaltres sabem
dun nic senyor
i viem com
esdevenia
gos.
Envilit pel ventre,
per lafalac al ventre,
per la por,
sajup sota el fuet
amb foll oblit
de la ra
que t.
Arnat, menjat
de plagues,
sense parar llepava
laspra m
que lha fermat
des de tant temps
al fang.
Li hauria estat
senzill de fer
del seu silenci mur
impenetrable, altssim:
va triar
la gran vergonya mansa
dels lladrucs.
Mai no hem pogut,
per, desesperar
del vell venut
i elevem en la nit
un cant a crits,
car les paraules vessen
de sentit.
Laigua, la terra,
laire, el foc
sn seus,
si sarrisca dun cop
a ser qui s.
Caldr que digui
de seguida prou,
que vulgui ara
caminar de nou,
alat, sense reps,
per sempre ms
home salvat en poble,
contra el vent.
Salvat en poble,
ja lamo de tot,
no gos mesell,
sin lnic senyor.