kumbaworld
vol ser una bomba
Revolta 21
En said no te ganes de viure
a en said li an robat el somriure
te 13 anys i mai a tingut vida
en said va neixer a palestina

no pot anar a lescola perque ha de treballar,
viu entre fustes passa necessitat
casa seva la van enderrocar,
van venir de nit, no van avisar
no sap perque cridaven els soldats
i al seu barri tots eren refugiats

amics seus llençaven pedres,
a canvi rebien bales
la seva familia dorm en una tomba
i ell quan sigi gran vol ser una bomba

lŽestat dŽisrael menteix
mentre la resta del mon ho consenteix
lŽestat dŽisrael assesina
i aquesta es una guerra genocida

quan hi hauria dŽhaver esperança,
nomes queda lloc per la venjança
quan hi hauria dŽhaver futur,
nomes queda el mur de la vergonya

amics seus llençaven pedres,
a canvi rebien bales
la seva familia dorm en una tomba
i ell quan sigi gran, vol ser una bomba

lŽestat dŽiarel menteix
mentre la resta del mon ho consenteix
lŽestat dŽisrael assesina
i aquesta es una guerra genocida

lŽestat dŽisrael menteix
mentre la resta del mon ho consenteix
lŽestat dŽisrael assesina
i aqesta es una guerra genocida