kumbaworld
Lletra / Lyrics: No hi ha nit - Fora des sembrat
No hi ha nit
Fora des sembrat
Cada nit es despulla sola i trista.
T una habitaci plena de regals i flors.
Vol despertar i saber que alg lestima.
Ses espelmes cremen cera just dins el seu cor.
Ha decidit acabar en tanta rutina.
Avui ho ha escrit, es seu diari ho diu aix.
T ben clar que dem ser un gran dia.
Tot est ben preparat, tendr nova funci.
Puc recordar el seu somriure,
les seves passes van cercant un sol.
No hi haur dia que desperti
amb tantes ganes destimar-se.
Ja no mira cap enrera,
sha fet gran, ja no en t vint.
Eren dies de ressaca, eren dies denyorana, eren
dies de mudances
i de llibres mal escrits.*
La veus i dius que amb els anys es quan ms
guanya.
Ja noms riu, sempre t qualque motiu.
T ben clar que dem tendr un gran dia. Ses
espelmes ja no cremen cera en es seu cor.
Puc recordar el seu somriure,
les seves passes van cercant es sol.
No hi haur dia que desperti
amb tantes ganes destimar-se.
Ja no mira cap enrera,
sha fet gran, ja no en t vint.
Eren dies de ressaca, eren dies
denyorana,
eren dies de mudances i de llibres mal escrits.*
Ja no hi ha nit que es despulli sola i trista.
T una habitaci plena de regals i flors.
(*) Vers extret del poumari Odissea trenta mil
de Joan Miquel Oliver (Jean Michel et voil)
Msica: Guillem Cerd
Lletra: Pep Suasi