kumbaworld
Lletra / Lyrics: Virolai - Populars i popularitzades dels Pasos Catalans
Virolai
Populars i popularitzades dels Pasos Catalans
Rosa d'abril, morena de la serra,
de Montserrat estel,
illuminau la catalana terra;
guiau-nos cap al cel.

Amb serra d'or los angelets serraren
eixos torons per fer-vos un palau;
Reina del Cel que els serafins baixaren,
dau-nos abric dins vostre mantell blau.

Alba naixent d'estrelles coronada,
ciutat de Du que sommi David,
a vostres peus la lluna s's posada,
lo sol sos raigs vos dna per vestit.

Dels catalans sempre sereu Princesa,
dels espanyols estrella d'Orient,
siau pels bons pilar de fortalesa,
pels pecadors lo port de salvament.

Donau consol a qui la ptria enyora
sens veure mai los cims de Montserrat;
en terra i mar ou a qui us implora,
tornau a Du los cors que l'han deixat.

Mstica font de l'aigua de la vida,
rajau del cel al cor de mon pas;
dons i virtuts deixau-li per florida;
feu-ne, si us plau, lo vostre parads.

Ditxosos ulls, Maria, los que us vegen!
ditxs lo cor que s'obre a vostra llum!
Rosa del cel que els Serafins voltegen,
a ma oraci donau vostre perfum.

Cedre gentil del Lbano corona,
arbre d'encens, palmera de Sion,
lo fruit sagrat que vostra amor nos dna
s Jesucrist, lo Redemptor del mn.

Amb vostre nom comena nostra histria,
i s Montserrat lo nostre Sina;
sien per tots l'escala de la Glria
eixos penyals coberts de roman.

Rosa d'abril, morena de la serra,
de Montserrat estel,
illuminau la catalana terra;
guiau-nos cap al cel.