kumbaworld
Lletra / Lyrics: Nata - Antnia Font
Nata
Antnia Font
passa com un tir de bala,
com es vent dun pensament molt tocat de sala
jo mesfor es dematins
quan me canta un gall es mbil
quan ja tenc un peu enterra i saltre encara dins un llit
magaf es cap amb ses mans
que no se menn vagi 2.006
dins sa gbia es meu canari sestudia es diccionari
ja me pos es calcetins
parla com un si de cara
com s lent es nodriment molt tirat de nata
i jo mhe incls un pipermind
quan me calla un sac es nrdic
quan ja tenc un preu alerta i saltre encara mira un pis
magaf es nas amb ses claus
que no se mencanti dos ms sis
dins seufbia es meu diari
se copia es calendari, ja mencala es teu vestit