kumbaworld
Lletra / Lyrics: Els colors del vent - Pocahontas - Disney - Diverses dibuixos
Els colors del vent - Pocahontas - Disney
Diverses dibuixos
Tu creus que pot ser teva cada terra
i que la terra s morta i de tothom
per cada arbre, roca i criatura
t un cor, t una vida, t un nom.

Tu penses que noms son persones
les persones que sn igual que tu
per si d'un estranger el seu pas segueixes
aprendrs coses que mai no has conegut.

Has sentit el llop plorar a la lluna cel amunt?
O has vist el linx algun cop somrient?
Pots cantar amb totes les veus de la muntaya?
O tamb pintar amb tots els colors del vent?
O tamb pintar amb tots els colors del vent?

Correm enmig dels pins que el bosc amaga
Tastem tots els fruits dolos dels conreus
Gaudim de la riquesa que ens envolta
Per un cop, no preguntis el seu preu.

El riu i la tempesta els meus germans sn
La garsa i la lldria els meus amics
i estem els uns als altres molt units tots
en un cercle que no acaba ni te fi

Com d'alt aquest arbre creixer?
Si tu el talles cau i mai no ho sabrs...

Cap llop sentirs plorar a la lluna cel amunt
No importa si ets blanc o bru de pell.
Cal cantar amb totes les veus de la muntanya
i tamb pintar amb tots el colors del vent...

Tu a la terra pots seguir,
i la terra pots tenir
si tu pots pintar amb tots els colors del vent.

(Traducci de Ramon Corretg)

---------------------------------------------------

[Sol]
Tu creus que pot ser teva cada [mim]terra
i [Sol]que la terra s morta i de to[sim]thom
per [mim]cada arbre, roca i cria[lam]tura
t un [Re]cor, t una [sim]vida, t un [mim]nom.

[Sol]Tu penses que noms son per[mim]sones
les [Sol]persones que sn igual que [sim]tu
per [mim]si d'un estranger el seu pas se[lam]gueixes
apren[Re]drs coses que mai no has cone[Sol]gut.

Has sentit el [mim]llop plorar a la lluna [sim]cel a[Do]munt?
O has [mim]vist el linx algun cop somri[sim]ent?
Pots can[Do]tar amb totes les [Re]veus de la mun[Sol]taya?[mim]
O tam[lam]b pintar amb tots els colors del [Re]vent?
O tam[Do]b pintar amb tots [Re]els colors del [Sol]vent?

Correm enmig dels pins que el bosc amaga
Tastem tots els fruits dolos dels conreus
Gaudim de la riquesa que ens envolta
Per un cop, no preguntis el seu preu.

El riu i la tempesta els meus germans sn
La garsa i la lldria els meus amics
i estem els uns als altres molt units tots
en un cercle que no acaba ni te fi

Com d'alt [Do]aquest arbre [lam]creixer?
Si tu el [sim]talles cau i mai no ho sa[dom]brs...

Cap llop sentirs plorar a la lluna cel amunt
No importa si ets blanc o bru de pell.
Cal cantar amb totes les veus de la muntanya
i tamb pintar amb tots el colors del vent...

Tu a la [Doterra pots se[lam]guir,
i la [sim]terra pots te[Do]nir
si tu [lam]pots pintar amb tots [Re]els colors del [Sol]vent.