kumbaworld
Lletra / Lyrics: El caador - Pinka
El caador
Pinka
Uns pantalons prou ajustats
el cap ple doli
i el somriure vertical.

El paquet ben empressonat,
amb el can sempre a punt
per esclatar.

Puja la temperatura;
preparat per desenfundar.
La desitja famolenca
torna a governar.

Deu duros de tabac
i una mistera
que no mai funcione amb gas.

Tota la vida acompanyat
per un amic
amb pintura dencisam.

Puja la temperatura;
preparat per desenfundar.
La desitja famolenca
torna a governar.

El caador vol disparar.
El caador vol disparar.
El caador vol penetrar
la teua estreta voluntat.