kumbaworld
Vicent de la meua vida
Populars i popularitzades dels Paīsos Catalans
Enmig del riu hi ha una penya-a,
passa l´aigua i no la toca-a-a,

Vicent de la meua vida-a,
vine i toca´m a la porta-a-a.

Alįa l´aleta polleta,
no em picarās pollastret,

que les xiques d´este poble,
tenen el geni curtet.

tenen el geni curtet,
tenen el geni curtet.

Alįa l´aleta polleta,
no em picarās pollastret.