kumbaworld
Lletra / Lyrics: Amb els anys - Whiskyns
Amb els anys
Whiskyns
Sha de llevar
tot just quan lalba es desf
i cantar.
De bar en bar,
amb la guitarra entre les mans,
sha fet gran.

Se nha cansat
dempaitar un somni daurat,
i amb els anys,
sha acostumat
a compartir amb la soledat,
desenganys.

Somnis que es desfan
pels carrers duna ciutat.
Dies que ja mai ms tornaran...
Segueix gola avall cantant...
Txu, txu, ru,
Txu, ru, txu...

Dormint pels bancs,
convertint en noves llars
cada indret.
Arracerat
a tres monedes
que han deixat
al seu barret.

I mentre no arriba lestiu
busca raons per estar viu.
Canta per sortir de la foscor,
la vella can que diu...
Txu, txu, ru,
Txu, ru, txu...