kumbaworld
Lletra / Lyrics: Pels bons temps - Penya, Tomeu
Pels bons temps
Penya, Tomeu
Kriss Kristoferson

S que fa mal
Quan tot sacaba
Mentre que envant
Aquest vell mn
Segueix dant voltes

Hem de pensar
en sos bons moments
Plegats denrere
Ja hi haur
Temps per tristesa
Quan ten vagis

Enconam
Dins es meus braos
Vull sentir
Suau sa tendresa
Des teu cos

Escoltam sa pluja caure
Repicant per sa finestra
I fent creure que mestimes
Un cop ms
Per els bons temps

Ill get alone
You find another
And Ill be here
If you should find you ever need me
Dont say a word about tomorrow
For ever
Therell be time enough for sadness
When you leave me

Enconam

------------------------------------

[Mi]S que fa [Fa#m]mal
[Si7]Quan tot sa[Mi]caba
Mentre que en[Fa#m]vant
Aquest vell [Si7]mn
Segueix dant [Mi]voltes

Hem de pen[La]sar
en sos bons mo[Si7]ments
Plegats den[Mi]rere
Ja hi hau[La]r
Temps per tris[Fa#m]tesa
Quan ten [Si]vagis

Enco[Mi]nam
Dins es meus [Si]braos
Vull sentir
Suau sa ten[Si7]dresa
Des teu [Mi]cos

[Fa#m][Si]

Escolt[Mi]am sa pluja [Mi7]caure
Repi[La]cant per sa fi[Lam]nestra
[Mi]I fent creure que mes[Fa#m]times
Un cop [Si]ms[Mibdim]
Per els bons [Mi]temps