kumbaworld
Lletra / Lyrics: Un tass de suc - Penya, Tomeu
Un tass de suc
Penya, Tomeu
Cansat de dar-li voltes
Ciutat pareix que mofega
Tinc tot es cos que em batega
S sanima sembla que t morta

Mha convidat a noces
Es cor me diu que no s vera
No hi puc anar me dic per que
Soc capa de fer un numeret pobre

s un ramat de roses
Regal dins una capseta
Que li he enviat sense nota
Qui ho sap si ella pensar en jo
En veure-la

Posam un tass de suc Maria
Que avui vespre em vull desbaratar
Que s allota que tant jo volia
De blanca nvia ara es deu casar
Que s allota que tant jo volia
De blanca nvia ara es deu casar

Estic fet pols i en terra
Faria plorar ses pedres
Si tengus una guitarra
Per cantar-li ses meves penes
Grcies per escoltar-me
Sabeu que sou bona dona
Si sc pesat dispenseu-me
s que avui no puc xerrar daltra cosa

s un ramat de roses
Regal dins una capseta
Que li he enviat sense nota
Qui ho sap si ella pensar en jo
En veure-la

Posam un tass de suc Maria
Que avui vespre em vull desbaratar
Que s allota que tant jo volia
De blanca nvia ara es deu casar
Que s allota que tant jo volia
De blanca nvia ara es deu casar

Posam

-------------------------------------------------

[Re]
Cansat de dar-li voltes
Ciutat pareix que mo[La]fega
Tinc [Sol]tot es cos que em ba[Re]tega
i s[Mim]anima sem[Mi]bla que t [La]morta

[...]

s [Re]un ramat de roses
Regal dins una cap[La]seta
Que li [Sol]he enviat sense [Re]nota
Qui ho [Mim]sap si ella [Mi7]pensar en [La]jo[La7]
En veu[Re]re-la

[Re7]

Posam [Sol]un tass de suc Ma[Re]ria
Que avui [Sol]vespre em vull desbara[Re]tar
Que s al[Sol]lota que tant jo vo[Re]lia
De blanca n[La7]via ara es deu ca[Re]sar[Re7]
Que s al[Sol]lota que tant jo vo[Re]lia
De blanca n[Mi]via ara [La]es deu ca[Re]sar

[...]