kumbaworld
Lletra / Lyrics: Salvem ses Someres - Ossifar
Salvem ses Someres
Ossifar
Any 1.847, 7.322 someres, any 1.936, someres no se sap ara ases nhi ha molts,
any 1984, 427 someres, any 1.992, 213 someres, any 2.000 ni una puta somera !!!
Conservam es porcs negres, ses vaques i es bestiat, donam herba a ses conies i es
cans duim a vacunar. Ja hem salvat ses balenes i es voltors tornen volar, de poques
Palma nes plena, nhaurem de tornar a matar.
I est molt b, i ja estam salvats, per ses someres qui les salvar!
Noltros vos deim a tots s dies ja ha arribat, de cremar es cotxos i tornar un bon
carrat Sense motor, una somera que lestiri mentrestant, duu sa famella i dues
mantes per fer-ho Amb un cond , daves sestiu per dur turistes a shotel,
inmaginau a saereoport 3.000 someres I poc amunt, ben aparcades i quan
tenguessin caguera, que els hi penjassin una bossa de paper Davall es cul.
Autodidacts, civil civilitzats, enves de cotxos someres oficials.
I esta molt b, formatge de somera per sexportaci, i est molt b, sa sobrassada
de somera es sa millor, i esta molt b, sa caca de somera casi no fa olor.
I est molt b, i est molt b, i est molt b, massa b!

(SOLO)

I est molt b, ses costelletes de somera per torrar, i esta molt b, ses
hamburgueses i perritos de somera , i est molt b, llet de somera desnatada per
primar.
I est molt b, i est molt b, i est molt b, massa b!

(SOLO)