kumbaworld
Lletra / Lyrics: moli de vent - Joan Miquel Oliver
moli de vent
Joan Miquel Oliver
Sol, sol, sol illumina sa pintura que hi ha en aquest llenol, sol, cactus amic illumina es meu sentit, mol de vent. Pobre papallona vola tremolosa i no troba de sa pluja un arraser, xucla de sa vena sa corrent, saigo estalagmita on fa intermitent.

Sol, sol, sol difumina sa pintura que hi ha en aquest trispol, sol, astre amic elimina es meu abric, mol de vent, pobre cantimplora ja no est de moda i aquesta roba no me queda b, he danar a comprar al sofaxilon i canviar es paper pintat des menjador.