kumbaworld
Lletra / Lyrics: En Pere Galler - Populars i popularitzades dels Pasos Catalans
En Pere Galler
Populars i popularitzades dels Pasos Catalans
Com era tan bon home
en, Pere Galler,

sen duu tota la xeixa,
la xeixa de per aqu

que la mort,que la vi
marxant den Pere Galler
com vares tururu com vares tu morir

Sen puja dalt dun arbre
per veure el francol;
les branques eren guerxes,
sen va tombar,tomb.

que la mort,que la vi
marxant den Pere Galler
com vares tururu com vares tu morir

Les noies de la vila
len van a recibir,
diuen un paternostre
que es cabi de morir.

que la mort,que la vi
marxant den Pere Galler
com vares tururu com vares tu morir

Que si sen va a linfern
mai ms no en pugui eixir,
i si sen va a la glora
mhi faci un lloc per mi.

que la mort,que la vi
marxant den Pere Galler
com vares tururu com vares tu morir