kumbaworld
Lletra / Lyrics: INVENTARI PIS CARRER MISSI, 3, 2A - Joan Miquel Oliver
INVENTARI PIS CARRER MISSI, 3, 2A
Joan Miquel Oliver
INVENTARI PIS CARRER MISSI, 3, 2A
Habitaci primera:
1 lmpada stil de tres bombetes, 1 lmpada taula de nit amb peu de marbre, 1 llit
matrimoni, 1 taula de nit amb marbre, 1 cadira, 1 armari dos cossos, 2 estores, 2
flassades, 1 matals, 2 cortines vermelles, 1 cortina blanca, 1 portacortines, 2
coixins.
Habitaci segona:
2 llits de ferro, 2 matalassos, 1 taula de nit, 1 lmpada taula de nit, 4 flassades, 1
estora, 2 coixins, 1 lmpada amb tulipa antiga i bombeta, 2 cortines, 1
portacortines.
Habitaci tercera:
1 flassada, 1 lmpada amb tulipa i bombeta, 1 llit amb matals i 1 armari amb
mirall.
Passads:
1 lmpada amb tulipa i bombeta, 1 cortina.
Entrada:
1 moble llit plegable, 2 cadires, 1 mirall antic, 1 lmpada amb tulipa i bombeta.
Sala:
1 lmpada amb 6 bombetes, 1 sof, 2 butaques, 1 taula centre, 1 taula auxiliar, 1
estufa but amb comandament reductor, 2 bombones de but, 2 cortines, 1
portacortines.
Menjador:
1 lmpada cristall guardiola amb 4 bombetes, 1 aparadora, 1 mirall antic, 1 taula
menjador extensible, 6 cadires menjador, 1 fruitera.
Cuina
1 cuina gas ciutat 3 fogons, 1 termo gas ciutat, 1 turbina, 12 plats plans, 12 plats
fondos, 12 plats de postre, 12 tasses caf, 12 plats caf, 6 tasses caf amb llet, 6
plats caf amb llet, 12 culleres de sopa, 12 culleres caf, 12 tassons aigua, 12
tassons vi, 1 premsapur, 1 morter amb maa, 1 pinces carn, 1 cetrill, 1 suvrera
acer inoxidable, 1 cafetera, 3 paelles, 1 colador, 1 saler, 1 poal fems plstic, 1
fregona, 1 pala fems, 1 granera, 1 palangana duralex, 1 torradora pyrex, 1 bateria
de cuina 5 peces, 1 gelera dues portes
Galeria
1 rentadora automtica.