kumbaworld
Lletra / Lyrics: Cap a Betlem van dos minyons - No ho s
Cap a Betlem van dos minyons
No ho s
Cap a Betlem van dos minyons
amb dues taules de turrons.
Cap a Betlem van dos minyons
amb dues taules de turrons.
Sant Josep deia: "Gent de Judea,
no us vull el present de tant bona gent:
jo us aseguro que no t cap dent!"

Quan Sant Josep veia lInfant,
ell dalegria anava plorant.
Quan Sant Josep veia linfant,
ell dalegria anava plorant.
Ell el bressava, ell li cantava
aquella can: "Lindeta-lind,
Quina alegria que em dones miny!"

Els dos minyons amb la can
ja sen posaven a fer el ball rod.
Els dos minyons amb la can
ja sen posaven a fer el ball rod.
Fent m-i-manetes, tan boniquetes,
sen reia lInfant, tot acompanyant
la xera que feien, la xera que fan.