kumbaworld
Lletra / Lyrics: Tfol Colom - Ossifar
Tfol Colom
Ossifar
Allots i allotes escoltau!!
es temps den Franco mos varen contar moltes moltes mentides!!!
Mos varen fer creure que Amrica va ser descoberta per un tal Cristofolo Colombo, i una merda!!
Amrica la va descobrir un jovenet felanitxer
que va estar cedit de delanter centro en el Sencelles
que nomia Tfol Colom!!


He comprat ben nous de trinca
tres llauts i els hi dir
a nes ms petit sa Pinta
perque vaig esser barber

Saltre li dire na Pinya
com sa padrina de Muro
que ha venut totes ses pinyes
per donarme tots es duros

i es m gros Santa Maria
que s es poble de mon pare
aix no em rompra sa cara
si torn de buit qualque dia

Tfol Colom
De Felanitx a Washington x3

Tofol que has tornat cabota
deia sa seva mama
que dira sa teva allota
si ara te veu embarcar

Li deis que vaig a Madrid
que no me basten es sous
i donen doblers mhan dit
si els a dus a mostrar un ou

I partiren tots plegats
Desde es port de Felanitx
en Tfol Colom enmig
entre els dos germans Piz

Tfol Colom
De Felanitx a Washington x3

I quan tot xerra que xerra
menjavem botifarrons
en Piz va cridar terra!
llavors merda! un portavions

En Colom tot enprenyat
va dir Piz torna enrera
thas tornat a equivocar
que no veus que aix es Cabrera

Per ja que som aqu
podriem mercadejar
treu es vi de Felanitx
i els hi dones a tastar

Tfol Colom
De Felanitx a Washington x3

Ten dugueres ensaimades
i cartons de Celtes curts
i Marlboro mos tornares
i botelles de ketchup

Canviares herbes dolces
per garrafes de Bourbon
carregares hamburgueses
deixares palo amb xifn

Ten anares ben mudat
amb aquells calons amb bufes
i amb vaqueros has tornat
i ses idees ms curtes

Tfol Colom
De Felanitx a Washington x3