kumbaworld
Lletra / Lyrics: El meu K - Opci k-95
El meu K
Opci k-95
La resposta contra el feixisme
s brutalitat popular
la resposta contra el nazisme
s la revoluci
Qui creu encara que sha de posar
laltre galta?
s molt millor la justcia
del meu kalashnikov...
s molt millor la justcia
del meu kalashnikov... comunista
Qui creu encara que sha de posar
laltre galta?
Lodi del poble assenyala
el meu kalashnikov passa llista
lodi del poble assenyala
un futur ben roig.
Qui creu encara que sha de posar
laltre galta?
s molt millor la justcia
del meu kalashnikov...
comunista.